DE GROENE BOOMEN SCHIJNEN ZWART

De groene boomen schijnen zwart,
en in 't verborgen
trilt hoop op morgen.

O vrouw, zoo gansch mijn hart,
aleeuwig heb ik lief uw schoon gelaat,
en de avond die vol sterren staat.44 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.