De Bietebauw, naar Hullebroeck, gezongen door Gis en Pierlala va, Kapitein Winokiopartituur van Hullebroeck