BRIEVEN, UIT HET HART GESCHREVEN

Brieven, uit het hart geschreven,
troost mij nu.
Ach, wat heb ik aan het leven,
zonder u?

Ach, wat heb ik aan de verten,
morgenrood en avondrood?
aan de vreugden mijner smerten,
aan de diepten van den dood?

Engel, overstraal mijn zorgen
met uw lach.
Uit uw oogen bloeit de morgen,
ruischt de dag.133 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.