BREED IS UW WEG.

Breed is uw weg, gepaarde duiven,
Die zomeravonds, peisbeteugeld,
Om op éen hoogte voort te schuiven
Te zamenslags ons óvervleugelt.

Der tuimelvlucht gewoel ontvloden,
Verheugt gij huizen, hoeven, hutten,
Zoodra gij kondigt, stille boden,
Nachts zegen die den slaap zal schutten.

Reeds regent schemer uit de boomen.
Geen spoor waar 't paar de ruimte kliefde.
Geleden smart vergaat in droomen.
Vergeten vreugd herleeft in liefde.

O vrome, die mijn zij bestrevend
Den dag door deelt mijn zware zorgen,
Zie, de eenzaamheid en de avond geven 't
Geniet uw heil en rust tot morgen.