BLIJLIED

Is mijn Vlaandren oud of jong?
Jong of oud?
Toen mijn hart dit blijlied zong
Hing de lucht vol goud.

Al de boomen sloegen groen,
Groen en blank,
En mijn hart, om mee te doen,
Gaf zijn besten klank.

Al de vogels schalden wild,
Wild en rein,
En mijn harte, zondoortrild,
Was een klaar fontein.

Is mijn Vlaandren jong of oud?
Allebei.
Zoo wie daar aan twijflen zoud'
Twijfelt aan den Mei;

Twijfelt aan den dag die ruischt,
Zwaar van licht,
Twijfelt aan den moed die bruist,
Twijfelt aan den plicht.

Vlaandren leeft, Vlaandren groeit,
Schoon door pijn;
En mijn hart, dat breekt en bloeit,
Moet in Vlaandren zijn.36 Vaderlandsche liederen, Volksuitgave, Anderlecht 1917, 48 p.
52 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
61 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
79 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.