BIJ DEN BAKKER.

OVEN, trog en pale,
Blusscher en fornuis,
Dat hoort altemale
Bij den bakker 't huis.
Kinders, kijkt: hij staat er
Stuipelings en leeg.
Bloem en gist en water,
Kneedt hij tot een deeg.

Broodjes in den oven,
Riekt er iets zoo zoet?
Kind, den Heere loven,
Die u laaft en voedt!

Zie, nu scheidt, nu weegt hij,
Rolt de deelkes rond;
Gruizelingskes veegt hij
Lustig op den grond;
Schuift den blusscher dichter,
Maakt den stokdweil nat:
Daar, de houtskool ligt er
Gloeiend in gevat.

Broodjes in den oven,
Riekt er iets zoo zoet?
Kind, den Heere loven,
Die u laaft en voedt!

Welgezind en wakker,
Harder in 't begin,
Schiet de zeek're bakker
't Brood den oven in.
En voor n, met fellen
Arm, en nimmer moe.
En voor n, ze zwellen,
En de deur vliegt toe.

Broodjes in den oven,
Riekt er iets zoo zoet?
Kind, den Heere loven,
Die u laaft en voedt!

Nu een stukjen eten,
Schotelvleesch of kaas.
Doch zijn werk vergeten
Doet geen bakkersbaas.
Kijkt! hij komt geloopen:
't Brood moet uitgehaald.
Gauw, het deurken open!
Ei, de bakte straalt!

Broodjes in den oven,
Riekt er iets zoo zoet?
Kind, den Heere loven,
Die u laaft en voedt!25 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.