BIER EN TABAK.

ROOKT ge niet, Bernabak?
Zet u elders.
Die niet rooken, drinken niet.
Bier en tabak, bier en tabak,
Staan zoo geern te gaar in lied,
Keel en kelders.

Rookt ge niet, Bernabak?
Lacy! Lacy!
Kan men vrijen zonder rook?
Bier en tabak, bier en tabak,
Geven moed en praat en ook
Consolatie!

Rookt ge niet, Bernabak?
'k Zou me schamen!
Mellekblood en suikerzoet!
Bier en tabak, bier en tabak,
Dat verheft, gelijk een hoed
Op 't examen!41 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.