BEDE

Neem van mijn hart mijn haat, o God,
en laat mij vroom vergeten
wat mij aan leed wordt toegemeten,
aan laster, smaad en spot.

Op aarde weegt een schuld.
De ganse mensheid boet.
Het grauw, met rauwe kreten,
eist zuivering door bloed.

Neem van mijn hart, o God,
mijn toorn en ongeduld,
Gij die alleen kunt weten
en nimmer spreken zult.17 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
11 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
20 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
156 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
67 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.