ALS TIJD EN MENSEN TEGENGAAN

Als tijd en mensen tegengaan,
als zorg en zeer verscherpen,
nog eens in volle zon te staan,
fel schaduw af te werpen!

Nog weer te worstlen met de macht
- ik heb haar nooit ontweken -
die op den duur mijn taaie kracht
doch niet mijn moed zal breken!

Gezegend zij, trots rouw en ramp,
een strijd die nooit verkleinde.
Nog eens voor 't recht ten zonnekamp,
en dan, een stralend einde!132 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
169 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
70 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.