ALS MIJN HAND OP UW LOKKEN LIGT

Als mijn hand op uw lokken ligt,
wijl ik denk en droom,
weet gij dat uw aangezicht
heilig wordt en vroom?

Roerloos zit gij als een beeld
in u zelf gebogen;
en de lach der liefde speelt
om uw mond en oogen.22 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.