ALLE NEDERLANDEN!

Wij bouwen met stoute geesten,
Wij bouwen met harde handen,
Het schoone Burgerrijk
Van alle Nederlanden;
Met heel Limburg, Brabant, Vlaandren d'rin,
Een Nederland naar Dietschen zin.

Wat machtigen nooit vermochten,
Waar vorsten schaars aan dachten
Dat doet eenvoudig bloed,
Blijft niet op wonderen wachten,
Maar zet met kracht de grenzen uit,
Dat Neerland gansch in Neerland sluit.

Dat prachtrijk zullen wij stichten
En stutten met hoofd en schoudren,
Dát Neerland, zoolang groent
De wereld, kán niet veroudren.
En blijder zal de Noordzee slaan
Langs 't land waar Dietsche menschen staan.155 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
147 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.