AAN VLAANDERENS VIJANDEN

AAN ALBERT VAN KOBURG, ELISABETH VAN BEIEREN,
EN ANDERE VIJANDEN VAN HET VLAAMSCHE VOLK

ZIE: NIET VAN GENADE SPREEKT