AAN VLAANDEREN

Niet om den zwier van een vrij gebaar;
niet om de vreugd van een schoon gevaar;
noch uit zucht dat ik roem verkrege;
niet om mijn forsen Leeuwenhaat;
niet uit wrok om eeuwen smaad;
niet om den jubelzang der zege;
uit liefde, uit liefde alleen,
Vlaanderen, heb ik uw strijd gestreên!

Uit liefde wil ik wezen,
kranke moeder, uw sterke zoon;
waar gij getrapt werdt en misprezen
leiden U ten hoogsten troon;
dat de wereld uw naam verere
als ten dage van uw kracht,
en gerechtigheid regere
van geslachte tot geslacht.7 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
3 Vaderlandsche liederen, Volksuitgave, Anderlecht 1917, 48 p.
6 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
15 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
109 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
18 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
49 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.
123 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.