AAN KONING ALBERT

Wij zullen den Koning vieren,
Den Koning in zijn land,
Wanneer Hij, met luide banieren,
Terugkeert triomfant.
We zullen zijn roem verkonden
In de wijde wereld Gods.
Hij heeft zijn volk gevonden,
Albert, onze Trots.

Niet langer knielen wij neder
Vor zijn edel beeld bij 't kruis.
Wij willen Hemzelven weder,
Wij willen den Koning thuis!
Dan spannen wij uit zijn wagen,
Die de driekleur voert uit 't veld.
Op handen zullen wij dragen,
Albert, onzen Held!36 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.