AAN EENE ZICH TE WIJDEN

Aan éene zich te wijden,
aan andre, ook niet in schijn,
in alle, alle tijden
met éene éen te zijn!

Aan éene slechts te geven
het beste dat men heeft:
zijn lied, zijn leed, zijn leven,
en het doel waarnaar men streeft!

Voor éene 't al te derven,
een trotsch en trouw genoot;
in liefde schoon te sterven,
o dood, dat is geen dood!134 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.