'T REGENT.

't Regent heel den godschen dag.
't Regent, 't regent, 't regent.
Ach, daar is geen zonnelach
Die als regen zegent.

't Leed dat grijs mijn hemel sluit -
Geen gepeinzen wegen 't -
Stroomt nu al de wolken uit.
't Regent, 't regent, 't regent.

Welkom, die met smart de smart,
Vreugd met vreugd bejegent.
Trage tranen wenscht mijn hart;
En het regent, 't regent.56 Uit de diepten, Amsterdam (S.L Van Looy) 1911, 85 p.