'S LEVENS WAARDE

Het lieve leven
Heeft God gegeven;
Doch 't leven heeft slechts waarde,
Wanneer Gods werken
Aan ons te merken
En heerlijk blijft op aarde.

Dies, lijden wij,
Toch strijden wij
In ootmoed hoog te moede,
Met hart en hand
En stout verstand
Voor 't eenig goed, het Goede.16 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
10 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
19 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
40 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.