WELKOM BIJ RENÉ DE CLERCQ

HET RENÉ DE CLERCQGENOOTSCHAP PROMOOT GEDICHTEN VAN RENÉ DE CLERCQ

Deze onderleggers (placemats) zijn bestemd voor de restaurants en gratis te verkrijgen.

De restauranthouders moeten er zich toe verbinden de onderleggers te gebruiken op:

Gedichtendag: donderdag 28 januari 2010, Tineke van Heule en Gent!

Valentijndag: zondag 14 februari 2010, Ik heb u lief, ik heb u lief!

Moederdag: zondag 9 mei 2010, Mijn kleen, kleen dochterke

Er zijn 10.000 exemplaren van elk gedicht.

Bestellen kan via e-mail: arnold.vantieghem@skynet.be

De placemats worden gratis geleverd.