Nieuwe pagina 0

De preekstoel waarop de pastoor de gelovigen toesprak zonder enige geluidsversterking.