Nieuwe pagina 0

ZWARE WOLKEN SCHUIVEN OPEN

Zware wolken schuiven open
voor een hooge blauwte.
Andre wolken schuiven toe
en grijpen naar de maan.
Donker licht doorscheurt mijn ziel,
waar, in de grauwte,
voor den naderenden storm
een nachtegaal wil slaan.50 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.