Nieuwe pagina 0

ZUIVRE LUSTIGHEID

Zuivre lustigheid,
die mij trekt en jaagt;
vaste onrustigheid,
die behaagt en plaagt;
felle vreugd, bij fel verdriet,
liefde, laat mij niet.

Zoo gij lijden doet,
of verblijden doet,
zoo ik juich of weene,
ach, om ้ene, om ้ene,
is mij alles goed.

Zuivre lustigheid,
vaste onrustigheid,
liefde, hoogst in beiden,
blijf ons leiden.43 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.