Nieuwe pagina 0

ZON ZIT BINNEN ONZE VREUGD

Zon zit binnen onze vreugd
te stralen.
Het is het vurigst, reinst geneucht:
een ademhalen
in glans en jeugd.

Op aarde schittert geen vermogen
licht als uw oogen.
Geen slag, geen schok, geen ruk
kan liefde scheuren uit den hemel daar wij schijnen.
De gansche wereld mag verdwijnen:
Zon is de kern van ons geluk.227 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.