Nieuwe pagina 0

ZIJT GIJ, DOOD, DE BESTE BORG

Zijt gij, Dood, de beste borg,
kom, wij zijn bereid.
Eeuwigheid is alle zorg:
blauw van eeuwigheid.232 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.