Nieuwe pagina 0

ZIE, LIEVE, UIT ZACHTEN HEMEL HANGT DE KLARE MAAN

Zie, lieve, uit zachten hemel hangt de klare maan
naar aarde neer, en met haar zilveren zegen
heiligt onze wegen,
terwijl zijzelf, door 't eeuwig blauw, voltrekt haar baan.
Zoo wandelt onze liefde een donkre wereld tegen,
maar houdt de hoogte waar de sterren staan.250 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.