Nieuwe pagina 0

ZAGERSDUO.

Bovenman Nu zie!
Onderman Begin!
Bovenman De spie?
Onderman Zit in!
Samen Ons zaagsken, op een draad gezet,
Volgt juist de zwarte smet.

B Omleeg!
O Omhoog!
B Hoe steeg!
O Hoe droog!
S Maar is men vast van arm en vuist,
't Gaat knobbel door en knuist.

B De plank!
O Ik sta.
B Haal drank!
O Ik ga.
S Een teugsken op het zagemul,
Dat maakt de zagers dul.

B Terug!
O Weerom!
B Wat vlug!
O Ik kom.
S De zage zingt, de zager terdt,
En 't boomke wordt tot berd.

B Peil, maat?
O Te vroeg!
B 't Wordt laat...
O Genoeg!
S Het werk is af, de rug is stijf;
Nu rap naar kind en wijf!76 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.