Nieuwe pagina 0

WIE DAAR RIJZEN, WIE DAAR VIELEN

Wie daar rijzen, wie daar vielen,
voor het licht dat leven leent,
in den drijf der zielen
stroomen wij vereend,

stuwen uit en strevend blijven
trouw om trouwe en trotsch om trotsch,
tot we samen drijven
in de diepten Gods.79 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.