Nieuwe pagina 0

WENSCH

Arbeid en krachten
Hart en gedachten,
Ruimte voor vrijheid,
Hoogte voor blijheid,
Vrienden weinig en vijanden veel,
Laat me dat, God, en ik heb mijn deel!55 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
28 Vaderlandsche liederen, Volksuitgave, Anderlecht 1917, 48 p.
41 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
50 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
42 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.