Nieuwe pagina 0

WAT KAN DE GRAUWE WINTER DOEN

Wat kan de grauwe Winter doen,
al rooft hij zon en bladeren?
De Lente is in onze aderen,
met geur van bloesemen en gezoen.

De Lente is in het lief geluid,
dat bloeit uit uwe handen.
Prachtbloemen, volle manden,
regenen om mijn hopen uit.

Want gij zijt mijn, in liefde mijn!
Zoowaar uw oogen stralen,
waar gij zult ademhalen
zal ook mijn licht, mijn leven zijn.32 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.