Nieuwe pagina 0

WAT DOEN WIJ VOOR U

Wat doen wij voor u, arm Diets, arm Diets?
Veel vragen, veel klagen, en verder niets.
Met lappen en lompen van wet op wet
wordt een schittergewaad u aaneengezet,
het pak van harlekijn! O spijt, o spot!
Zit liever naakt dan in 't kleed van den zot.
Zit liever ten gronde in uw grootse grief
dan te gaan door uw land met een bedelbrief.
Een dag nog, en 't volk, met mantel en kroon,
baant stormenderhand u den weg tot den troon.
Er uit de bijzit, de vreemde, het Frans!
De kinderkamer, de poppendans.
Een kranige daad, een krachtige schop...
Waar zijn ze nu, bijzit, kamer en pop?
In uw eigen huis zijt ge minder dan iets,
maar morgen zijt ge alles, o moeder, Diets!



48 Toortsen, Amsterdam (S.L.Van Looy) 1909, 92p.
8 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
80 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
19 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
36 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.
89 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.