Nieuwe pagina 0

WANNEER GEDENKT GE MIJN

Wanneer gedenkt ge mijn?
Wanneer gedenkt ge mijn?
- Als de zon in den morgen staat
en mijn lied naar de wolken gaat,
Liefste mijn,
denk ik dijn,
hopend dijn.

Wanneer gedenkt ge mijn?
Wanneer gedenkt ge mijn?
- Als de dagen ten avond zijn
en mijn bloed in den laatsten schijn,
Liefste mijn,
denk ik dijn,
stralend dijn.

Wanneer gedenkt ge mijn?
Wanneer gedenkt ge mijn?
- Als het nacht voor uwen wordt
en de bloem op mijn graf verdort,
Liefste mijn,
denk ik dijn,
eeuwig dijn.


1) Van dit lied maakte René de Clercq eerst de
muziek, en dichtte vervolgens op de gevonden
melodie deze woorden.52 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.