Nieuwe pagina 0

WANNEER DE ZON ZAL ZWERVEN

Wanneer de zon zal zwerven
door roode duisternis;
wanneer de sterren sterven
en 't licht ontluisterd is;
en God zichzelf gebleven....
nog zal onz' liefde leven.50 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.