Nieuwe pagina 0

WAAROM MIJ HEEN EN WEDER SLINGEREN

Waarom mij heen en weder slingeren,
met geweld van smart?
Ik voel het dartelen van uw vingeren
op mijn hart.
Ik voel de siddering van de bloem, die openbreekt
in 't licht
dat waait en wonder spreekt.
Ach, en mijn hart moet dicht.15 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.