Nieuwe pagina 0

WAARHEIDSLIEFDE

De waarheid woont wel graag ter armoe van een kluis.
Komt zij daarbuiten, ach, zij eindigt op het kruis.
Toch wil ik dapper wagen
De waarheid rond te dragen
Door 't Vlaamsche land, van dorp tot dorp, van huis tot huis.

Want waarheid is mij liever dan een karre brood.
Is waarheid in mijn hart, zoo heeft mijn hart geen nood.
Die vleien en die liegen
Die huichelen en bedriegen
Ontglibbren elken greep: de waarheid geeft zich bloot.

Zoo wil ik gaan voor velen eenen rechten gang,
Heel Vlaandren stuwen tot een forschen vrijheidsdrang,
Mijn woorden, daden, werken
Met harden adel merken,
En sterf ik daarom vroeg, de waarheid leeft nog lang.45 Vaderlandsche liederen, Volksuitgave, Anderlecht 1917, 48 p.
64 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
73 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
74 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.