Nieuwe pagina 0

WAAR ZAL IK MIJ VERSCHUILEN?

Ik heb gedwaald bij zonnelicht
Waar zal ik mij verduiken?
Mijn huis is toe, mijn huis is dicht,
En 't licht schijnt door de luiken.

Ik zie mijn zonde, en 't doet mij wee,
Waar zal ik mij versteken?
Den nacht, den afgrond en de zee
Zal 't strenge licht doorbreken.

Mijn zonde is zwart, mijn zonde is groot,
Waar zal ik mij verbergen?
En vluchtte ik in den duistren dood,
Nog zou dat licht mij tergen!

Ik heb gedwaald en 't is mij leed,
Waar zal ik mij verschuilen?
Werp af, mijn ziel, uw liefdekleed,
Mijn zonde zou 't bevuilen.73 Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.