Nieuwe pagina 0

VREUGD, GEBOREN UIT VERDRIET

Vreugd, geboren uit verdriet, -
wolken scheiden, heemlen duistren -
vreugd, geboren uit verdriet,
zingt een schoon, blauw, lied.

Al de sterren, uitgetreên,
om te luistren, om te luistren,
al de sterren uitgetreên,
schuiven traag, traag, heen.

Liefste, liefste, hoort gij 't niet
om de torens, ónze torens,
liefste, liefste, hoort gij niet
't wonderschoon, blauw, lied?210 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.