Nieuwe pagina 0

VOORUIT, MIJN VOLK

Vooruit mijn volk, ten dood bereid!
Geduld is schuld, geweld is nood.
Al wil 't gerecht den Rechte dood,
Nog leeft gerechtigheid.73 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
82 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
97 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.