Nieuwe pagina 0

VOGELTJE-DUIK.

IN 't groen geborgen,
Te morgen,
Te morgen,
Sleet welgezind
Een Walenkind
Haar dagje zonder zorgen:

Venez par ši, venez par lÓ! 
Hei, dat trilde
Daar in 't wilde,
Venez par ši, venez par lÓ! 
Onder den acacia.

Het sneewwit kleedje,
Van 't feetje,
Van 't feetje,
Het viel zoo mooi
In plooi op plooi,
En 't waaide, 't waaide een beetje:

Venez par ši, venez par lÓ!
Lichter, zwaarder,
Doffer, klaarder,
Venez par ši, venez par lÓ!
Onder den acacia.

Een wischje sloeg ze,
En joeg ze,
En joeg ze,
Op mate, met
Een preusche pret,
En met een keer dan loeg ze:

Venez par ši, venez par lÓ! 
Weer herging het
Lieve ding het,
Venez par ši, venez par lÓ! 
Onder den acacia.

'k En dorst eerst roeren,
Noch poeren,
Noch poeren;
Dan stouter, stoop
Ik, sloop en kroop,
Om 't nader af te loeren:

Venez par ši, venez par lÓ!
't Klonk nu heller,
Snel en sneller,
Venez par ši, venez par lÓ! 
Onder den acacia.

Maar boomen, hagen,
Die 't zagen,
Die 't zagen,
Beruischten mij...
Helaas! zoudt gij
Dat vogeltje verjagen?

Venez par ši, venez par lÓ!
't Lokte al zoeter...
God, ik moet er
Venez par ši, venez par lÓ! 
Onder den acacia?

Ik naasde omzichtig;
Maar spichtig,
Maar spichtig,
Hief ze ijlings op
Den kinderkop,
Zoo schoone en ach, zoo schichtig!

Venez par ši, venez par lÓ!
't Sleepte trager
Lager, lager,
Venez par ši, venez par lÓ!
Onder den acacia!

Daar vlood het kleintje...
In 't pleintje,
In 't pleintje,
Hing blad aan blad,
Nog zot en zat,
Te wieglen op 't refreintje...

Venez par ši, venez par lÓ!
Riep nu 't gekjen,
IJl is 't plekjen,
Venez par ši, venez par lÓ! 
Onder den acacia.136 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.