Nieuwe pagina 0

VERTROUWEN

Gij, die moet zien in donkere dagen
Hoe onrecht tijdelijk triomfeert,
Niet klagen, dichter, niet versagen,
Maar strijden tot de wereld keert!

Wie stijgt ten slotte en overwint er?
Niet wie het leven tegenhoudt.
De Lente zit al in den Winter,
De bloesem in het harde hout.68 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
77 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
41 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.