Nieuwe pagina 0

VAN DEN BOEVER.

Ronk-bonk. Klitseklets.
Weg en wagen ouderwetsch;
weg en kele poederdroog;
't stroo ligt huizen hoog.

Ronk-bonk. Werrie, Vos,
loop zoo lui niet als een os,
loop zoo lui niet als een koe,
of mijn zwepe, toe!

Ronk-bonk. Juto, houw',
't Bier is lekker in "den Bouw".
Roze, Roze, een pinte bruin,
water voor den ruin.

Ronk-bonk. Roze, dag.
O die lonken, o die lach!
Was de boever nu maar boer,
mede moest ze op 't voer!