Nieuwe pagina 0

VAN AVOND ZAL MIJN ENGEL SPELEN

Van avond zal mijn engel spelen,
voor velen,
en toch alleen voor mij,
die krank ben en zoo ver.

Van avond zal ik bij de boomen
hoog droomen -
veel klaarte stroomt voorbij -
en zoeken ้ene ster!19 Overgebleven Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 31p.