Nieuwe pagina 0

VADER BORMS

Gezegend wie aan 't arme Vlaanderen heeft gegeven
een edel strijdbaar kroost.
Gezegend wie, trots ouderdom, toch mocht beleven
den zege van zijn grooten zoon, en stierf getroost
toen hij den lang gekerkerde in triomf zag dragen
weer tot zijn huis en volk, weer tot zijn werk en strijd.
Volg, vader Borms, nu van omhoog den groei der dagen:
door uwen zoon wordt Vlaanderland bevrijd.74 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.
58 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.