Nieuwe pagina 0

VADERLANDSCH GEBED.

Zegen het Land, o Heer!
De zee, het veld, den heuvel!
Dat Uwe hand Ól euvel
Van Belgie's bodem keer!...
Zegen het Land, o Heer!

Zegen het Volk, o Heer!
Gebieder, burger, werker!
Maak geest en armen sterker
En alle harten teer...
Zegen het Volk, o Heer!

Zegen den Vorst, o Heer!
Zijn doel, zijn daad, zijn pogen,
Zijn wijsheid en vermogen;
En dat hij lang regeer!...
Zegen den Vorst, o Heer!223 Gedichten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1907, 224 p.
240 Gedichten, tweede vermeerderde druk, Amsterdam 1911, 242 p.
303 Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam 1918, 305 p.