Nieuwe pagina 0

TULPENBOOMEN.

Op hooge tulpenboomen
Klaagt de arme bloem haar min;
Haar harteken gaat open
En niemand schouwt er in.

Haar harteken gaat open
Haar harteken gaat dicht;
En niemand ziet zijn vlammen
Dan 't lachend-wreede licht.

En niemand ziet zijn vlammen
Hoe rozig ook en rood;
Op hooge tulpenboomen
Klaagt de arme bloem haar dood.45 Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p.