Nieuwe pagina 0

TRACTATEN

Tractaten,
Tractaten!
Gij moest tractaten laten.
Wie kwabuur uit zijn huis niet weert
Wordt kwalijk getracteerd.

Tractaten,
Tractaten!
Van praten komt bepraten.
Want kwabuur wordt geen praten moe,
En goedgebuur geeft toe.

Tractaten,
Tractaten!
Zoo menschen zijn, zoo staten.
Te licht wordt éen man toevertrouwd
Wat gansch een volk berouwt.117 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
131 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.