Nieuwe pagina 0

TEER LIEDEKEN

Niet altijd kan het hart zijn pijn
Als wellust dragen.
Er komen dagen
Dat onze liederen zuchten zijn.

Dan, zoo het regent om ons huis,
Wij zien het stroomen
En droevig droomen
Van bloesemleed in dropgeruisch.

Doch morgen zullen wij misschien,
Juist om het droppen,
Wat schoone knoppen
Gelijk ons hart half open zien.48 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
38 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
47 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
118 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
37 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
132 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.