Nieuwe pagina 0

STIL DORP.

Hoe is het dorp zoo stil.
Een zondagavond zonder drukte,
Een treurnis of den oogst mislukte,
Een ijdel wachten zonder wil.

En al de muren kil.
Hier hebben leed en last en lusten
Hun einde in wenschenloos berusten,
En dood en leven geen verschil.52 Uit de diepten, Amsterdam (S.L Van Looy) 1911, 85 p.