Nieuwe pagina 0

SLAAT MET DE DAAD

Borms ter dood veroordeeld

Als een moordenaar en roover
Wordt een held ten dood gedoemd.
Nu of nooit: de maat is over!
Vlamme alwie zich Vlaming noemt!
Slaat met de daad,
Wreekt uw genoot.
Wat Walsch is valsch is: slaat dood!

Borms, uw beulen zijn de beulen
Van uw Vlaanderen, het mijn.
Wie met staat en baat kan heulen
Kan voor God geen Vlaming zijn.
Slaat met de daad,
Wreekt uw genoot.
Wat Walsch is valsch is: slaat dood!

Recht nu de averechtsche rechters,
Recht de voogden, redt het volk.
Voert ten vanen, hooge vechters,
Slechts éen kruis nog: dolk op dolk.
Slaat met de daad,
Wreekt uw genoot.
Wat Walsch is valsch is: slaat dood!

Schande is eere, dood is leven.
Heil wie voor het hoogste goed
Jeugd en vreugd en vrijheid geven
En den adel van hun bloed.
Slaat met de daad
Wreekt uw genoot.
Wat Walsch is valsch is: slaat dood!72 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
81 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
95 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.