Nieuwe pagina 0

SCHULD DRUKT MIJN ZIEL, VEEL MEER DAN ZORGEN

Schuld drukt mijn ziel, veel meer dan zorgen.
Mijn harden mond was de uwe zacht.
Ik heb geschreid den ganschen nacht,
doorschrei den morgen.

Hoe kan ik vor uw oogen staan,
die vol verwijten zijn en zoetheid?
Zie mij niet aan; mij breekt uw goedheid.
Zie mij niet aan.118 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.