Nieuwe pagina 0

SCHEIDEN, BEIDEN

Scheiden, beiden,
scheiden, bruid!
Ach, wanneer is 't scheiden
uit?

Steden, wouden, heiden,
Lente en Winter tusschen ons.
Doch waarom wij schreiden
weet de hemel boven ons.

Scheiden, beiden,
scheiden, bruid!
Ach, wanneer is 't scheiden
uit?44 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.