Nieuwe pagina 0

SCHEIDEN VALT HARD

Scheiden valt hard
voor wie zoo teer beminnen.
Naar buiten straalt de vreugd. De smart
dringt reeds naar binnen.

Scheiden valt hard;
doch alle, alle dagen,
zal ik het bloeien van uw hart
in 't mijne dragen.

Scheiden valt hard.
Mijn lieve, laat u troosten:
al is de nacht vervaarlijk zwart,
eens licht het Oosten.83 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.